Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rhodophyta (ruduchy)

 

 

Oddělení: Rhodophyta (ruduchy)

 

Ruduchy jsou organismy s jednobuněčnou, častěji však vláknitou až pletivnou stélkou. Stejně jako sinice nemají bičíkatá stádia. Barviva tvoří hlavně chlorofyl a, d a fykobiliny. Barva je od modrozelené po červenou (sladkovodní druhy obvykle červené nejsou). Zásobní látkou je florideový škrob.
Buněčná stěna se skládá ze dvou vrstev. Vnější v horké vodě rosolovatí a získáváme z ní agar. Stélky mohou být zpevněny (inkrustovány) uhličitanem vápenatým. Rozmnožování je složité, s rodozměnou.
Z celkového množství 5500 druhů žije převážná většina v moři, a to i ve značné hloubce. Díky přítomnosti fykobilinů dovedou využívat k fotosyntéze i nepatrné množství světla, které je k dispozici v hloubce okolo 100 metrů pod mořskou hladinou.
Zvápenatělé stélky se podílejí na tvorbě korálových útesů.
 
Někteří mořští zástupci oddělení Rhodophyta:
 
Druh: Porphyra dioica (ohnice)
Tato ruducha dorůstá velikosti až 50 cm. Porůstá skály v úrovni odlivu. Vyskytuje se při pobřeží severovýchodní a severozápadní Evropy a ve Středozemním moři v okolí Itálie.
Vyhovuje jí teplota vody v rozmezí 6-18 0C. Tato ruducha je dvoudomá (samčí a samičí pohlavní buňky se nacházejí na různých stélkách). Nejhojnější je na jaře a začátkem léta. Membránovitý fyloid je tvořen pouze jednou vrstvou buněk a zbarvený je olivově až rudohnědě nebo černě. Zástupce rodu Porphyra nalezneme po celém světě. Všechny tyto řasy jsou jedlé a často se těží, především v Japonsku, kde jsou pěstovány a znají je pod názvem nori.
Ve Walesu a Velké Británii divoce rostoucí řasy sbírají.

 

Druh: Gelidium foliaceum (rosolovka lupenitá)
Dorůstá velikosti 5 cm a porůstá skály na úrovni odlivu. Vyskytuje se na pobřeží jižní Afriky a jižního Japonska. Preferuje teplotu vody 10-20 0C. Na celém světě žije mnoho zástupců rodu Gelidium a je obtížné je určit, protože samotné rostliny mohou vypadat odlišně v závislosti na prostředí, ve kterém žijí a na živočiších, kteří je spásají.
Má ploché fyloidy s mnoha záhyby a kadeřemi, které na skalnatých svazích rostou v hustých trsech. Fyloidy jsou tuhé, vzhledem se podobají chrupavce a ke skále je ruducha přichycena rhizoidy navazujícími na plazivý "stonek". Ten je pravděpodobně hlavním způsobem rozmnožování, ačkoli někteří zástupci rodu Gelidium se rozmnožují i pohlavně.

 

Druh: Corallina officinalis (korálovka lékařská)
Dorůstá až 12 cm a obývá skalnatá jezírka a skály pod úrovní odlivu. Teplota vody, ve které se vyskytuje se pohybuje v rozmezí 0-25 0C.
Roste při pobřežích celého světa s výjimkou dalekého severu a Antarktidy. Patří do skupiny řas, které mají v buněčných stěnách křídové usazeniny, díky čemuž jsou pevné.
Fyloidy mají tuhé části, které jsou oddělené pohyblivými "klouby".
Fyloidy většinou leží v jedné rovině, takže stélka vypadá jako péro, ale jejich tvar může být různý. Na otevřených pobřežích jsou stélky často zakrslé a v kanálcích a vlnám vystavených tůňkách vytvářejí malé chomáče vysoké několik centimetrů. Ty jsou často domovem drobných živočichů i jiných malých ruduch. Pod úrovní odlivu dorůstají stélky mnohem větších rozměrů. Zbarvení tohoto druhu je různé, od tmavě růžové, jestliže žije ve stínu, po světle růžovou na nezastíněných místech. Když řasa uhyne, její pevná schránka se stane součástí písku.

 

Druh: Mastocarpus stellatus
Dosahuje délky 17 cm a osidluje nízká pobřeží a skály pod úrovní odlivu. Vody, ve ketrých roste mají teplotu 0-25 0C a najdeme ji na pobřeží severozápadní Severní Ameriky, severozápadní Evropy a Středomoří. Tato tuhá ruducha je běžná na nechráněných pobřežích, kde často vytváří husté porosty. Její stélky jsou ke skále přichycené plochými rhizoidy, ze kterých vybíhají rovné kauloidy, které se postupně rozdělují a mírně zahýbají, a vytvářejí tak "koryto" se silnějšími okryji. Rozmnožovací orgány jsou uložené v malých uzlinkách na povrchu fyloidů a vznikají z nich zcela odlišné řasy se silnou černou "kůrou".
Tyto zárodky se potom v průběhu růstu přemění během typického dvoufázového cyklu do dospělé  vzpřímené podoby.
 

 

Druh: Rhodothamniella floridula
Dorůstá velikosti pouze do 3 cm a porůstá nízká pobřeží a skály pod úrovní odlivu. Vyhovuje jí teplota vody 4-18 0C. Je rozšířena při pobřeží severovýchodní Evropy a jižní Afriky.
Tato mořská řasa je tvořena drobnými svislými vlákny buněk, ze kterých vyčnívají další vlákna dosahující délky až 3 cm.
Vzpřímená vlákna jsou nepravidelně rozvětvená a některá se proplétají a vytvářejí tak složitou síť, do které se zachycují zrníčka písku. Tato síť tvoří houbovitý povlak silný zhruba 1 cm.
Povlaky někdy pokrývají velké oblasti na kamenech, které jsou blízko písku a slouží pak jako úkryt pro drobné živočichy.

 

Druh: Lithophyllum lichenoides
Tato ruducha porůstá skály pod a na úrovni odlivu a vody s teplotou 15-25 0C. Nalézt ji můžeme na pobřeží západní Evropy, Středozemního moře a jižní Afriky. Tato řasa je jedním z mnoha druhů tuhých řas, které v oblastech s teplými vodami aktivně vytvářejí křídovité útesy. Těmto řasám se nejlépe daří na vnější straně útesu, kde vlny udržují povlak vlhký i za odlivu.
V povlaku i pod ním si různí tvorové vybudovávají úkryty.

 

Druh: Phymatolithon calcareum
Dorůstá do 7 cm a roste na dně pod úrovní odlivu. Teplotu vody toleruje v rozmezí 0-25 0C. Je rozšířena na pobřeží ostrovů v Atlantském oceánu, severní a západní Evropy, Středomoří a Filipín.
Do tohoto rodu patří několik druhů řas, žijících volně na mořském dně.
Tento druh vytváří křehké růžovo-fialové rozvětvené útvary, které vypadají spíše jako malí korálnatci než jako mořské řasy. Roste v kulovitých uzlinách v krytých oblastech nebo v podobě větviček a plochých destiček na obnaženějších místech. Na místech, kde pohyb vln není tak silný, aby je poškodil, vytváří rozlehlé porosty. Prostředí, ve kterém žije je velmi rozmanité a samotné řasy i štěrk jsou domovem mnoha živočichů. Tato řasa roste pomalu a její porosty jsou náchylné k poškození loďmi.

 

Druh: Kappaphycus cottonii
Dorůstá velikosti až 50 cm a roste na skalách v mělkých vodách pod a na úrovni odlivu. Teplota vody, ve které roste je 10-30 0C. Najdeme ji na pobřeží Afriky, jižní a východní Asie a ostrovech v Tichém oceánu. Dřívější název této řasy je Euchema cottonii a je to rozvětvená, válcovitá řasa, která se intenzivně pěstuje na Filipínách za účelem získávání karagénu, gelového činidla podobného agaru.
V přírodě roste přichycená ke skalám nebo volně leží na chráněných místech. Podobně jako u jiných ruduch jsou její fyloidy zbarveny spíš zeleně a hnědě než červeně.

 

Druh: Drachiella spectabilis
Dosahuje velikosti do 6 cm a porůstá skály v hloubce 2-30 metrů. Vyžaduje teplotu vody 8-18 0C a je rozšířená u západního pobřeží Skotska, Irska, Francie a Španělska. Tuto barevnou řasu jen zřídka spatří někdo jiný než potápěči, protože běžně roste v poměrně hlubokých vodách a jen občas je vyplavena na pobřeží. Také roste v mělčích vodách v porostech čepelatek. Má tenké vějířovité fyloidy, rozdělené do částí, které se rozšiřují po skále a znovu se přichycují malými rhizoidy.
Mladé rostlinky mají modrofialový nádech, který v průběhu dospívání ztratí. Pohlavní rozmnožování není u tohoto druhu známé a výtrusy se vytv ářejí nepohlavně.
 
TOPlist