Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Řasy (Algae) I

 

 

Řasy obecně

 
Řasy jsou až na výjimky drobnohledné organismy, jejichž tělo není rozlišeno na kořen, stonek a list, ale je tvořeno stélkou. Patří mezi eukaryotní organismy.
Jsou fotoautotrofní. Jsou tedy vybaveny fotosyntetickými barvivy, která jim umožňují vytvářet organickou hmotu a kyslík z látek anorganických za účasti světla. Stejně jako velikostí, liší se řasy svým zbarvením.
Toto zbarvení je dáno složením fotosyntetických barviv. Všechny skupiny řas obsahují chlorofyl a ostatní barviva jsou specifická pro jednotlivá oddělení nebo třídy (chlorofyl b, c, d, fykobiliny, karotenoidy, xantofyly atd.).
Dalším důležitým znakem řas je tvar stélky. Rozlišujeme několik organizačních stupňů stélky:
 
- stélka monadoidní (bičíkovec) - jednobuněčná stélka, která má nejčastěji kapkovitý tvar se zúženým předním koncem s bičíky a zaobleným zadním koncem. Dalšími znaky jsou světločivná skvrna (stigma) a pulzující vakuoly, které vyrovnávají koncentrační spád mezi buňkou a prostředím.
 
- stélka rhizopodová (měňavka) - jednobuněčná stélka proměnlivého tvaru, vytvářející panožky.
 
- stélka kapsální (buňka ve slizu) - jednobuněčná stélka ve slizu, může mít zachovány některé znaky bičíkovců - pulzující vakuoly, stigma, bičíkům podobné, ale nepohyblivé útvary (pseudocilie).
 
- stélka kokální (buňka) - stélku tvoří jednotlivé buňky, které se mohou seskupovat v kolonie nebo cenobia.
 
- stélka trichální (vlákno) - buňky jsou spojeny ve vlákna buďto nevětvená, nebo jednoduše větvená. Složitější je stélka rozlišená na silnější osní vlákno a tenčí postranní větve (stélka heterotrichální).
 
- stélka pletivná - je odvozená od heterotrichální, v nejdokonalejší podobě připomíná pletiva (ruduchy, chaluhy).
 
- stélka sifonokladální - vláknitá nebo vakovitá stélka sestávající z mnohojaderných buněk (pouze Cladophora).
 
- stélka sifonální (trubicová) - je tvořena jednou velkou mnohojadernou buňkou rozlišenou na část, kterou je přichycena k podkladu (rhizoid), a rozvětvenou vrcholovou část (kauloid, fyloid).
 
Řasy se mohou rozmnožovat nepohlavně nebo pohlavně.
Z nepohlavního rozmnožování je nejjednodušší prosté dělení na dvě buňky dceřinné.
Pokud dochází uvnitř mateřské buňky k několika dalším dělením za sebou a vzniklé buňky mezi jednotlivými děleními nedorůstají, jde o vícenásobné dělení. Vznikají při něm nejrůznější typy spor:
- zoospory - jsou pohyblivé spory připomínající bičíkovce
- autospory - jsou nepohyblivé, zmenšené kopie mateřské buňky.
U některých řas se vytvářejí trvalé buňky a stádia, která jsou schopna přečkat nepříznivé období - akinety, arthrospory, cysty.
Dalším nepohlavním způsobem rozmnožování je rozpad (fragmentace) kolonií nebo vláken.
Pohlavní rozmnožování je založeno na splynutí dvou buněk a vytvoření zygoty. Pokud splývají vegetativní buňky, jde o nejprimitivnější způsob pohlavního rozmnožování - hologamii.
Pokud splývají specializované útvary (gamety), může docházet k izogamii (obě gamety jsou stejně velké, tvarově nerozlišené a mohou být laděny + a -), anizogamii (gamety různě velké, rozlišené) nebo oogamii (velká, nepohyblivá vaječná buňka a menší, většinou pohyblivé buňky spermatické).
U většiny řas se v pohlavním cyklu vyskytuje jak nepohlavní, tak pohlavní způsob rozmnožování.
Výjimku tvoří sinice a krásnoočka, u kterých žádný pohlavní způsob rozmnožování pozorován nebyl.
Životní cykly u řas jsou trojího typu:
Nejběžnější je zygotický, při němž převládá haploidní fáze, diploidní jsou pouze zygoty.
Méně častý je gametický, řasy s tímto cyklem jsou po většinu života diploidní, haploidní jsou pouze gamety. U řas nejvíce vyvynutých dochází ke střídání pohlavní a nepohlavní generace, k tzv. rodozměně. Tento cyklus se nazývá sporický.
 
 
Zjednodušený systém (Kalina 1994):
 
Říše: Prokaryota
Oddělení: Cyanophyta (sinice)
Třída: Cyanophyceae
Oddělení: Prochlorophyta
 
Říše: Eukaryota
Oddělení: Rhodophyta (ruduchy)
Oddělení: Dinophyta (obrněnky)
Oddělení: Cryptophyta (skrytěnky)
Oddělení: Chromophyta (hnědé řasy)
Třída: Chrysophyceae (zlativky)
           Haptophyceae
           Bacillariophyceae (rozsivky)
           Phaeophyceae
           Xantophyceae (různobrvky)
           Raphidophyceae
           Eustigmatophyceae
Oddělení: Euglenophyta (krásnoočka)
Oddělení: Chlorarachniophyta
Oddělení: Chlorophyta (zelené řasy)
Třída: Prasinophyceae
           Chlamydophyceae
           Ulvophyceae
           Trebouxiophyceae
           Chlorophyceae (zelenivky)
           Oedogoniophyceae
           Bryopsidophyceae
           Zygnematophyceae (spájivky)
           Klebsormidiophyceae
           Charophyceae (parožnatky)
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
TOPlist