Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Sinice (Cyanophyta)

 

 

Oddělení: Cyanophyta (Cyanobacteria) - sinice

 

Sinice jsou prokaryotní organismy, mají jednobuněčnou a vláknitou stélku. Některé druhy se mohou i větvit, přičemž rozlišujeme pravé a nepravé větvení.
U pravého větvení dochází ke změně roviny větvení. Nepravé větvení vzniká tehdy, když buňka narazí na odumřelou buňku nebo heterocyt, prorazí slizovou pochvu a vytvoří odbočku.
Sinice nemají žádná bičíkatá stádia.
Nejdůležitějšími fotosyntetickými barvivy jsou chlorofyl a a přídatná barviva fykobiliny (fykocyanin, fykoerytrin), zbarvení je většinou modrozelené. Hlavní zásobní látkou je sinicový škrob.
Buněčný obsah kryje plazmatická membrána, čtyřvrstevná buněčná stěna a sliz.
Unikátní buněčnou strukturou jsou plynné váčky tzv. aerotopy, které sinice nadnášejí a umožňují jim vyplouvat na hladinu a opět se ponořovat. Je to obecně jediná buněčná struktura obsahující plyn.
Dalším zajímavým útvarem jsou specializované buňky poutající vzdušný dusík tzv. heterocyty. Poutáním vzdušného dusíku obohacují sinice prostředí živinami.
Rozmnožování sinic se děje dělením, při kterém se od okrajů do středu buňky vchlipuje nejdříve plazmatická membrána a za ní buněčná stěna. Sliz se dělení neúčastní. Nepohlavní rozmnožování má nadále podobu odškrcování jednotlivých buněk (exocyty) nebo kousků vláken (hormogonie), tvorby trvalých buněk (akinet).
U sinic nedochází k žádnému typu pohlavního rozmnožování.
V celosvětovém měřítku je zaregistrováno okolo 2000 druhů sinic. Vyskytují se v planktonu, kde se v důsledku zatížení povrchových vod nadměrným množstvím živin (eutrofizace) přemnožují a tvoří tzv. "vodní květ".
Sinice uvolňují do vody toxiny a alergeny.
Dále se sinice vyskytují v bentosu stojatých i tekoucích vod, v minerálních a termálních pramenech. Některé druhy sinic mohou snášet i teploty 50-70 0C a extrémní hodnoty pH (např. pH 13, které se považuje za absolutní hranici života). Setkáme se s nimi i na dalších extrémních stanovištích, v jeskyních i katakombách, na srsti zvířat, uvnitř kamenů a jsou součástí lišejníků. Na Zemi se vyskytují již od prekambria. Jejich činností vznikají stromatolity a travertiny.
 
Někteří zástupci oddělení Cyanophyta:
 
     
              Aphanocapsa                                       Anabaena                                    Aphanizomenon
 
     
             Calothrix                                      Chamaesiphon                            Aphanothece
 
        
       Coelosphaerium                         Eucapsis                                 Gleotrichia                          Chroococcus
 
        
       Merismopedia                                Nostoc                            Trichodesmium                   Microcystis
 
      
             Spirulina                                       Stigonema                                   Oscilatoria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist